نما شویی در تهران

ارتفاعکاران کرج

نما شویی

#پیچرولپلاک_سنگ #پیچ_بولت_نما #پیچ_رولپلاک_سنگ_کرج #پیچ_سنگ_اسکوب_با_طناب #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.ir #www.nama-iran.com

#بندکشی_نما #عایق_بندی_نما_بدون_داربست #نصب_تابلوهای_تبلیغاتی_وبیلبورد #درز_انقطاع_ورق_توری_پرنده

#بندکشی_نما #عایق_بندی_نما_بدون_داربست #نصب_تابلوهای_تبلیغاتی_وبیلبورد #درز_انقطاع_ورق_توری_پرنده

#پیچرولپلاک_سنگ #پیچ_بولت_نما #رول_اسکوب_سنگ #سیمان_کاری_کرج_فردیس #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#نما_شویی_کفسابی #نما_رنگ_نقاشی_ #پیچ_رولپلاک_سنگ_کرج #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.ir #www.nama-iran.com

#نما_کاران_کرج #تعمیرات_نمای_ساختمان #محکم_سازی_سنگ_نما #نصب_تابلوهای_تبلیغاتی_وبیلبورد #نورپردازی_نما_لامپ_پروژکتور_ریسه #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.ir #www.nama-iran.com

#پیچرولپلاک_سنگ_سوله #پیچ_بولت_نما #پیچ_رولپلاک_سنگ_کرج _اشتهارد #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.ir #www.nama-iran.com

#ارتفاعکاران_کرج_گروه_نما_ایران #نما_سازان_کرج #طناب_کاران_نما #راپل_شستوشوی_نما_طناب_کرج #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.ir #www.nama-iran.com

#پیچرولپلاک_سنگ #پیچ_بولت_نما #نما_شویی_کفسابی #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#ارتفاعکاران_کرج_گروه_نما_ایران #نما_طناب_راپل_اسپایدرمن_مردعنکبوتی #ایراتا_کرج_تهران #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#نماشویی #واترجت_سنبلاست_اسیدشویی_نانو #ارتفاعکاران_کرج_گروه_نما_ایران #تعمیرات_بازسازی_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#نماشویی #واترجت_سنبلاست_اسیدشویی_نانو #ارتفاعکاران_کرج_گروه_نما_ایران #تعمیرات_بازسازی_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#پیچرولپلاک_سنگ ##نما_سازان_کرج #پیچ_سنگ_ورداورد #تعمیرات_سنگ_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.ir #www.nama-iran.com

#پیچ_سنگ_کرج #تعمیرات_نمای_ساختمان #تعمیر_کامپوزیت_تابلو #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی_سلیمانی #www.nama-iran.ir #www.nama-iran.com

#پیچ_رولپلاک_سنگ_کرج #پیچ_سنگ_اسکوب_با_طناب #نماکاران_پیچرولپلاک #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-ira.ir

#پیچ_رولپلاک_کاران_کرج #عید_فطر_مبارک #جرمگیری_نما #ترمیم_سنگ_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#پیچ_رولپلاک_کاران_کرج #رول_اسکوب_سنگ #پیچ_بولت_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#نما_شویی_کفسابی #نماکاران_پیچرولپلاک #نما_سازان_کرج #نما_ساختمان #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#نما_شویی_کفسابی #نماکاران_پیچرولپلاک #نما_سازان_کرج #نما_ساختمان #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#پیچ_بولت_نما #پیچ_رولپلاک_کاران_کرج #پیچ_سنگ_کرج #طناب_کاران_نما _کرج #راپل_کاران_کرج #ارتفاعکاران_کرج #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#پیچ_رولپلاک_سنگ_تهران #نما_ساختمان_تهران #نصب_سنگ_سرامیک_شیشه_تابلو_فلکس_بنر #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.com

#پیچ_سنگ_مهرشهر #سنگ_نما_ساختمان #تعمیرات_سنگ_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#نماکاران_پیچرولپلاک #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#نماکاران_پیچرولپلاک #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com #www.nama-iran.ir

#پیچ_رولپلاک_کاران_کرج #پیچ_رولپلاک_بدون_داربست #پیچ_رولپلاک_سنگ_کرج #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.ir #www.nama-iran.com

#نما_سازان_کرج #راپل_کاران_کرج #سیمان_کاری_کرج #تعمیر_نما_کرج #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#اولین_بهترین_ارزانترین_سریعترین #راپل_کاران_کرج_سیمان_گچ_کاری #نما_سازان_کرج _طناب #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#کار_نما_طناب #راپل_کاران_کرج #اسپایدر_نما_کرج #طناب_کاران_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#کار_نما_طناب #راپل_کاران_کرج #اسپایدر_نما_کرج #طناب_کاران_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#کار_نما_طناب #راپل_کاران_کرج #اسپایدر_نما_کرج #طناب_کاران_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#شستشو_نما_کرج_تهران #واترجت #نما_شویی_کفسابی #جرمگیری_نما #تمیزکاری_نمای_ساختمان #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#ساختمان_نما_تعمیرات #نو_سازی_نما #سیمان _سنگ_رنگ_کامپوزیت_شیشه #کرج_باغستان_مهرشهر_بعثت_اندیشه_فردیس #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#تعمیرات_ابزار _نما #سیمان_کاری_تیکه_کاری #رنگ_امیزی_سیمان_آجر_سنگ_ساختمان #نانو_سیمان_آجر_شیشه_کامپوزیت_سنگ #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #http://www.nama-iran.com

#پیچ_بولت_نما #نصب_لوله_گاز #دزر_انقطاع_ورق #تابلو_سازی_کرج #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

تابلوسازی

سیمان_کاری _برج_ساختمان #رفع_نقص_نما_سیمان_کامپوزیت #کار_نما_طناب #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#تعمیرات_بازسازی_ساختمان #تخریب_بازسازی_نما_ساختمان #نوسازی_احیای_منزل #سنگکاری_لکهگیری_ساختمان #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#رنگ_امیزی_سیمان_آجر_سنگ_ساختمان #تعمیرات_نما #تیکه_کاری #لکه_گیری #بازسازی_منزل _نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶سلیمانی #www.nama-iran.com

#ارتفاعکاران_کرج #بهترین_پیچ_رولپلاک #تعمیرات_تخصصی #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#پیچ_رولپلاک_بدون_داربست #تعمیرات_سنگ_کرج #تعمیرات_تخصصی #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#نما_سازان_کرج #راپل_کاران_کرج #اسپایدر_نما_کرج #پیچ_رولپلاک_کاران_کرج #طناب_پیچ_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#نصب_تابلوهای_تبلیغاتی_وبیلبورد #ساخت_چلنیوم_فلکس_بنر #تعمیرات_تابلو #شستشو_تابلو #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#سیمان_کاری #تعمیرات_درزبندی_عایقکاری #نصب_هواکش_دودکش #نصب_درپوش_فلشینگ #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#پیچ_بولت_نما #تعمیرات_سنگ_نما #پیچ_رولپلاک_کاران_کرج #رول_اسکوب_سنگ #سنگ_نما_ساختمان #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#نصب_دپو_آنتن_ارت_دکل #کابل_شبکه #مخابرات #وایرلس #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#ارتفاعکاران_کرج #بهترین_پیچ_رولپلاک #ایراتا_کرج_تهران #irata_ropeacces_iran_theran #09129374896_سلیمانی #www.nama-iran.com

#پیچ_رولپلاک_کاران_کرج #سنگ_نما_ساختمان #بندباز_طنابکار_راپل_اسپایدرمن_مردان_آسمان_ #پیچ_رولپلاک_سنگ_ تهران_کرج #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

پیچ_رولپلاک_سنگ_ نما #پیچ_کاران_ارتفاع #اسکوب_نما #بدونه_داربست_طناب #تعمیرات_سنگ_نما #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

#پیچ_رولپلاک_سنگ _منظریه #نما_ساختمان #داربست_بدونه_داربست #ارتفاعکاران_کرج #اب_بندی_شیشه_کامپوزیت_ایزوگام #تابلو_سازی_کرج #محوطه_سازی #تخریب_بازسازی_نما_ساختمان #شستشونما #واترجت_سنبلاست_اسیدشویی_نانو #۰۹۱۲۹۳۷۴۸۹۶هادی #www.nama-iran.com

1

تیم ارتفاعکاران نما ایران

#پیچ_رول_پلاک_سنگ_ #نما_کرج_تهران_بیمه_ضمانت #شستشو_واترجت_سنپلاست_ #نماشویی_شیشه_کامپوزیت_سنگ_آجر #نورپردازی_نما_نصب_ #پروژکتوروال _واشر_لامپ

#پیچ_ سنگ_ نما_کرج_ تهران_طناب

پیچ و رولپلاک سنگ نما

#رنگ-نما-با-طناب

#پيچ-سنگ-نما-با-طناب

#ارزانترين-قيمت-پيچ-رولپلاك-سنگ

#پيچ-رولپلاك-سنگ-نما-در-كرج-تهران-با-طناب

شستشو نما با واتر جت

ارتفاع كاران برتر

كار ارتفاع كاران در گوگل

كار ارتفاع كاران در گوگل

http://fa.ecowat.ir/

http://rtdholding.ir/

https://www.chidaneh.com

http://www.lominex.com/

https://www.baninogroup.com/fa/

http://behsazan.ir/

http://www.sazosakht.com/

http://namagolshan.com/

#خدمات نما بدونه داربست با روش كوهنوردي

http://dianrappel.com/

http://karvis.co/

http://bahmanico.com/

http://ostovarnama.com/

http://karajrappel.com/

چرا پيچ رولپلاك سنگ الزامي است؟

ارتفاع كاران

پيچ رولپلاك سنگ نما در كرج وتهران

نصب و ساخت انواع تابلو در كرج و تهران

نصب لايف لاين و تورنجات

#كار در ارتفاع

چرا بايد نماي ساختمان سنگ و سراميك را پيچ و رول پلاك نمود؟

چرا بايد نما ساختمان خود را ساليانه تميز كنيد؟

شستشو نما

ايا ميتوان سنگ و سراميك را پيچ و رول پلاك نمود؟

پيچ و رول پلاك چيست؟

نور پردازي

ايمن سازي نماو محيط هاي پرخطر

نقاشي و رنگ اميزي نما

تعميرات شيشه و كامپوزيت و لامه

نماشويي.

 
مشاهده جزئیات خدمات

با سلامي گرم وصميمانه از طرف گروه نما ايران 

 

انجام تمامي كار هاي نما و تعميرات نما به روش دسترسي با طناب و كاملا صنعتي و به روز 

استفاده از بروز ترين لوازم و تجهيزات روز در كشور 

بالا بودن ايمني و كاهش ريسك و خطرات در محيط كاري براي افراد و نما ساختمان

ازريابي كارشناس جهت نماي ساختمان  و ارئه بهترين و كارامد ترين روش براي بهبود نما ساختمان

تلاش اين مجموعه جهت انجام كار در سريع ترين زمان ممكنه با كيفيت بالا و پايين ترين قيمت

 

گروه نما ايران با سابقه كاري عالي و نفرات مجرب 

 

 

   

 


شرايت عقد قراداد
كار فرما

  • در خواست نوع كار كه براي پيمانكار مشخص باشد
  • دادن ابعاد و اندازه محيط كار و نوع خدمات در خواستي به پيمانكار
  • اماده سازي محيط كاري جهت ايمني و اطلاع رساني به افراد
  • حضور نفر اصلي يعني كارفرما در زمان عقد قرارداد و اجاي كار و تحويل كار
  • تهيه مكان  استراحت و غذاي  پرنسل  اجرايي

پيمانكار

  • ارئه برنامه كاري به كار فرما به صورت كامل اجراي كار با كمترين مزاحمت در محيط كاري
  • داشتن لباس فرم و لوازم ايمني در حين اجراي كار
  • بستن قرداد كار و انجام كار طبق درخواست كارفرما در قرداد ذكر شده
  • بيمه افراد اجرايي

 گروه ارتفاع كاران نما ايران پس از تلاش فراوان در طي چند سال تيم مجرب و باتجربه را جمع آوري و از تاريخ 94/6/30 فعاليت خود را اغاز نموده است در راس اين تيم اينجانب هادي سليماني عهده دار اين مجموعه ميباشم لازم به ذكر است تيم فني ايران نما قادر به كار برروي تمام محيط هاي مرتفع چه عمودي و افقي وبا هر ارتفاعي ميباشد برخي از كارهاي انجام شده: شستشو و نور پردازي برج هاي دوقلوي اللهيه تهران شستشو برج هاي اتي ساز شستشوي نما ساختمانهاي كامپيوتر ولي عصر تعمير و نگه داري بانك هاي تجارت ، قوامين ،پست بانك ،ملت شستشو و پاكسازي برج هاي متل قو و همكاري با شركت هاي كار در ارتفاع پيشگامان ارتفاع اسيا و ارتفاع نورد كرد و اكام پوشش شهر و هوناميك و به زرين نما و بلوك 13 و ايرانيان